Šventakalnis

Statistikos departamento duomenimis  kaime niekas negyvena [1] .

Informacijos apie kaimą beveik nėra. Apie čia esančias šventvietes rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [2].

Šventakalnis ir Kunigiškalnis yra senosios Lietuvos šventvietės. Po 1863 m. sukilimo kaime veikiausiai apsigyveno į Lietuvą perkelti rusai. Pasakojama, kad iki žemės reformos šis kaimas buvo vadinamas ,,Bogatyry“. Matininkas siūlė šį kaimą pavadinti ,,Bogatyriais“, bet jo gyventojai pavadino ,,Svetogorje“ (liet. ,,Šventakalnis“). Dar viena ne mažiau perspektyvi prielaida – kaimo pavadinimas gali būti susijęs su kaimo šiaurės vakaruose esančiu Kunigiškalniu [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Šventakalnis. Kunigiškalnis. – Iliustr., žml. // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 139-140.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017