Unguriai

Išnykęs kaimas Taujėnų seniūnijoje, 6 km į pietvakarius nuo seniūnijos centro – Taujėnų [2].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš asmenvardžio Ungurys (rastas jau XVI a. šaltiniuose), kuris kilo nuo bendrinio žodžio „ungurys“ [7].

Apie Ungurių kaimo vietovardžio kilmę rašo Zigmas Zinkevičius knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [7], kaimo vietovardžiai taip pat aprašomi leidinyje „Taujėnai: skiriama Taujėnų miestelio 410 metų jubiliejui“ [8]. Kaimo kapinėse stovėjęs stogastulpis aprašomas „Kultūros paminklų enciklopedijoje” [6], apie kaimą informacijos yra Alfonso Čekausko knygoje „Mūsų kraštas“ [1]. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Yra veikiančios kapinės, kuriose iki 1987 m. stovėjo vienaukštis, savitos kompozicijos stogastulpis su gerai išsilaikiusia Nukryžiuotojo skulptūrėle. Stogastulpis, kaip spėjama, buvęs pastatytas 1890 m. Šiuo metu jis yra konservuotas ir saugomas Ukmergės kraštotyros muziejuje [4-5].
 
Ukmergės rajono literatė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Apolonija Grigonytė (1938–2014) yra parašiusi eilėraštį „Unguriai“ [3], taip pat surinkusi išsamią medžiagą apie šiame kaime gimusį kunigą Petrą Auglį [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Čekauskas, Alfonsas. Ungurių kaimas // Čekauskas, Alfonsas. Mūsų kraštas. – Vilnius, 2011. – P. 204-205.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Grigonytė, Apolonija. Praeities puslapius sklaidant: [apie kunigą P. Auglį]. – Iliustr. // Gintaro gimtinė. – 2009, liep. 1-31 (Nr. 1), p. 11.
4. Grigonytė, Apolonija. Unguriai: [eilėraštis] // Apolonija Grigonytė. Atgajos. – Ukmergė, 2004, p. 32.
5. „Į Kraštotyros muziejų atgabentas…” // Gimtoji žemė. – 2008, birž. 12, p. 1.
6. Patašius, Algimantas. Ungurių kapinių stogastulpis. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 132.
7. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 94.
8. Žinomiausi Taujėnų krašto vietovardžiai: [apie Ungurių kaimą, p. 46] // Taujėnai: skiriama Taujėnų miestelio 410 metų jubiliejui. – Ukmergė, 2005. – P. 45-46.

Parengė: Stanislava Talutytė, 2014; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)