Užupušiai

Kaimas Taujėnų seniūnijoje, 3 km į vakarus nuo Taujėnų.

Kaime gyvena 78 žmonės, iš jų: 30 vyrų ir 38 moterys (2011) [2].

Kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis kilęs nuo žodžio „pušis“ [4].

Apie Užupušių kaimo vietovardžius rašoma Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [4] bei leidinyje „Taujėnai: skiriama Taujėnų miestelio 410 metų jubiliejui” [5]. Informacijos apie kaimą pateikiama Alfonso Čekausko knygoje „Mūsų kraštas” [1]  ir Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [3]. Yra straipsnių periodikoje, internete.

0,65 km į šiaurės rytus nuo kaimo kapinių yra senosios Lietuvos šventvietė Perkūno kalnelis. Kalva ilgus metus ariama, dabar vos keliais metrais už aplinkinius laukus aukštesnė pakiluma. Senieji gyventojai pasakodavę, kad čia vaidendavosi, naktigoniai negalėję šioje vietoje gulėti [3].
1,5 km į šiaurės vakarus nuo kaimo nurodoma buvus akmenį, vadinamą Raganos akmeniu. Pasakojama, kad ant jo buvęs raganos atvaizdas [3].
 
Kaime yra veikiančios kapinės, kuriose palaidotas taujėniškis poetas, mokytojas Virgilijus Kaziūnas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Čekauskas, Alfonsas. Užupušių kaimas // Čekauskas, Alfonsas. Mūsų kraštas. – Vilnius, 2011. – P. 205.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Užupušiai; Raganos akmuo. – Iliustr. // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 183-184.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 122.
5. Žinomiausi Taujėnų krašto vietovardžiai: [apie Užupušių kaimą, p. 45-46] // Taujėnai: skiriama Taujėnų miestelio 410 metų jubiliejui. – Ukmergė, 2005. – P. 45-46.

Parengė: Stanislava Talutytė, 2014; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)