Varlėnai

Kaimas Taujėnų seniūnijoje. Ribojasi su Dumblio, Paežerio ir Varnėnų kaimais. Per kaimą teka upelis Ežerėlė. Varlėnai priklauso Traupio parapijai.

Kaime gyvena 14 žmonių, iš jų: 6 vyrai ir 8 moterys (2011) [2].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš asmenvardžio Varlėnas, seniau reiškusio „Varlio šeimynai priklausantis asmuo“. Asmenvardis Varlys ar Varlis kilo nuo bendrinio žodžio „varlė“ [3].

Apie Varlėnų kaimą informacijos labai nedaug. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], kaimo istorija aprašyta Deltuvos kultūros almanache „Eskizai” [1].

Iki 1935 m., prieš skirstymąsi į vienkiemius, Varlėnų kaimas buvo gatvinio tipo. Kaime buvo 20 sodybų, kuriose gyveno apie 86 gyventojus [1].

1999 m. pastatytas ir pašventintas Varlėnų kaimo kryžius (autorius Kostas Tulušis).

Išsamią gimtojo Varlėnų kaimo istoriją yra parašiusi buvusi Ukmergės viešosios bibliotekos direktorė Valerija Bitinaitė-Židonienė (1945-2001) [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bitinaitė-Židonienė, Valerija. Neišnyk, gimtasis kaime: [Varlėnų kaimo istorija]. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 11 (2001), p. 47-48.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 57.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2013; 2016