Verkių Riešė

Verkių Riešė – Vilniaus miesto dalis, esanti dešiniajame Neries krante, į šiaurės rytus nuo miesto centro. Šiaurės rytuose vietovė ribojasi su Verkiais, šiaurėje – su Balsiais, pietvakariuose – su Naujaisiais Verkiais, rytuose su Ožkiniais.

Verkių Riešės vietovardis kilęs iš Riešės upelio pavadinimo. O Verkių Rieše pavadinta todėl, kad ant upelio kranto jau 1780 m. stovėjusi plytinė, kuri priklausė Verkiams [4].

Apie Verkių Riešę publikacijų beveik nėra. Informacijos apie šią vietovę galima rasti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus darbuotojų parengtoje knygoje „Pasižvalgymai po Vilnių“ [3]. Verkių Riešė minima kultūrologės Nijolės Balčiūnienės knygoje „Abipus Neries“ [1]. Vietovė atsispindi grožinėje literatūroje – atsiminimuose, esė. Leidinyje „Verkių kaimų senbuviai“ lietuvių ir lenkų kalbomis pateikiami vietovėje gyvenančių žmonių atsiminimai [4]. Literatas Liudvikas Giedraitis esė apie savo kelionę, spausdintą „Šiaurės Atėnuose“, aprašė, kaip dabar atrodo Verkių Riešė [2].

Verkių Riešė yra nedidelė gyvenvietė. Čia yra apie šešiasdešimt gyvenamųjų namų. Išlikę senovinių medinių namų su tradicinėmis langinėmis ir gėlių darželiais. Aplinkui plyti kolektyviniai sodai. Vietovėje veikia bitininkystės reikmenų dirbtuvės AB „Bičių korys“ [1, 2, 4].

Vietovė įsikūrusi Verkių regioninio parko pakraštyje, prie Riešės upelio. Ties Verkių Rieše upelio vaga vingiuota, šlaitai aukšti ir statūs [1, 2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnienė, Nijolė. Abipus Neries. – Vilnius, 2008, p. 15.
2. Giedraitis, Liudvikas. Tarp Turniškės, Neries ir Riešės upių: Naujieji Verkiai–Staviškės–Bubiniai–Verkių Riešė–Naujieji Verkiai (8 km) // Šiaurės Atėnai. – 2012, rugpj. 10, p. 10-11; Prieiga per internetą: <http://www.satenai.lt/2012/08/10/tarp-tur%C2%ADnis%C2%ADkes-ne%C2%ADries-ir-rie%C2%ADses-upiu/>.
3.  Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai. –  Vilnius, 2015,  p. 260.
4. Verkių Riešė – beveik miestelis = Werkowska Rzesza to prawie małe miasteczko. – Iliustr. // Verkių kaimų senbuviai. – Vilnius, 2012, p. 73-80.

Parengė: Levonija Meškelevičiūtė (Vilniaus m. SCB), 2012; Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2016