Viškonys

Kaimas Taujėnų seniūnijoje, 8 km į šiaurės vakarus nuo Taujėnų. 

Gyvena 59 žmonės, iš jų: 25 vyrai ir 34 moterys (2011) [1].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Viškonis (Viško sūnus), kuris galėjo kilti iš tokių asmenvardžių kaip Viš-kintas trumpinio [4].

Apie Viškonių kaimą informacijos yra „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje” [3], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [4], apie kaime esantį Viškonių ąžuolą rašoma Gedimino Isoko knygoje „Lietuvos gamtos paminklai” [2].

Viškonių kaime yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas – Viškonių ąžuolas (skersmuo – 1,7 m, aukštis – 20 m) [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995, p. 330.
3. Viškonys // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 581.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 68-69.

Parengė: Stanislava Talutytė, 2013; Sigita Astikienė, 2016 (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka)