Zavišonys

Kaimas 5 km nuo Jašiūnų, 1 km nuo Vilniaus-Lydos plento [6].

Wędziagolski, Karol. Pamiętniki. Wojna i rewolucja – Kontrrewolucja – Bolsezewicki przewrót – Warszawski epilog. – Londyn, 1987. Knygos viršelis

Pagal 2011 metų surašymo duomenys Zavišonių kaime gyvena 539 gyventojai [3].

Zavišonių kaime veikia vaikų darželis-lopšelis, medicinos punktas, biblioteka [7].

Zavišonių kaimas priklausė Javorovo dvarui. Šiandien Javorovo kaip geografinis vietovardis neegzistuoja. Buvęs Javorovo dvaras vadinamas Zavyšonys. Žmonių atmintyje Javorovo pavadinimas išliko, kaip išliko ir „javorovo laukai“ [1, 10].

Javorovo dvarą valdė broliai Karolis, Bronislovas ir Povilas Vedziagolskiai (Karol, Bronisław, Paweł Wędziagolskie) [8, 10, 11]. Tai buvo ryškios asmenybės. Bronislovas Vedziagolskis baigė studijas Intendantūros Akademijoje, Karolis elitarinių kadetų korpusą Petersburge, Povilas Petersburgo Dailės Akademijoje [12]. Povilas Vedziagolskis profesoriavo Varšuvos Politechnikos architektūros skyriuje. Suprojektavo keletą žymių pastatų Varšuvoje kurie išliko iki šių dienų. Vilniuje vadovavo Šv. Ignoto bažnyčios rekonstrukcijai [9]. Bronislovas Vedziagolskis ūkininkavo žemėje, tuo pat metu būdamas Ržečpospolitos Seimo delegatu. Karolis Vedziagolskis Javorove modernizavo malūną, kas leido elektrifikuoti kaimą. Turėjo keletą automobilių, kurie tarnavo ir kaimo naudai. Samdomas vairuotojas mokė kaimo jaunuolius vairuoti ir aptarnauti automobilį. Jis ne tik padėdavo vietos gyventojams įsidarbinti, taip pat teikė kaimo gyventojams teisės, mokslo patarimus [8, 14]. Prasidėjus karui Karolis Vedziagolskis buvo priverstas palikti dvarą. Bronislovas Vedziagolskis buvo areštuotas NKVD, žuvo Rusijoje [13]. Netoli rūmų, pušyne liko Vedziagolskių šeimos kapinės [14]. Kaime gyvuoja mitas, kad nuo vieno brolio namo prie kito po ežeru yra tunelis.

Apie Karolį Vendziagolskį, jo gyvenimą galima perskaityti knygoje ,,Pamiętniki“ [11]. Apie šeimos, dvaro gyvenimą yra rašęs Mykolas Vedziagolskis (Michał Wędziagolski) laikraštyje ,,Nasz czas“ (1999).

Pagal Povilo Vedziagolskio projektą ant jų žemės, su dvaro palaikimu buvo pastatyta mokykla [14]. Mokykla pradėjo veikti 1925 m. [6]. Šalia mokyklos buvo aikštelė, nuosavas žemės sklypas ir malkinė [2]. Pats gražiausias rūmų pastatas buvo Karolio Vedziagolskio Javorovo centre. 1975 m. buvo įsikūrus ūkio direkcija. Vėliau dvaras buvo padalintas į būtus, pirmame aukšte veikė biblioteka [15].

2016 metų rugpjūčio mėnesį Valstybinė kultūros paveldo komisijos Taryba priėmė sprendimą suteikti teisinę apsaugą išsisaugojusiems Šalčininkų seniūnijos, Zavišonių kaimo dvaro komplekso fragmentams vietinės reikšmės kultūros paveldo objekto lygyje ir įtraukti šį objektą į Kultūros vertybių registrą [5].

Kaime veikia Zavišonių biblioteka adresu Visinčios g. 8, Zavišonių k., Šalčininkų r., LT-17265 [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 188-189.
2. Lesys, Antanas. Zavišonių pradžios mokykla. – Iliustr. // Lesys Antanas, Niūniavaitė-Lesienė. Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą. – Vilnius,2012. – P. 86-90.
3. Šalčininkų rajono savivaldybė // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274-280; Prieiga per internetą: < http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519 >.
4. Zavišonių biblioteka [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-05-02]. Prieiga per internetą: < http://salcininkuvb.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/strukturiniai-padaliniai/88/?c-10/t-43 >.
5. Zavišonių dvaro istorija kyla iš užmaršties. – Iliustr. // Šalčios žinios. – 2016, rugs. 23, p. 1.
6. Zavišonys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 842.
7. Zavišonys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. – T. 25, p. 582.
8. Machulak, Mieczyslaw. W stronę Solecznik. – Krosno, 2007, p. 238-244, 248, 250, 251.
9. Narębski, Stefan. Spuścizna po ś. p. Pawle Więdziagolskim na wystawie plastykòw // Nasza gazeta. – 1999, 6-12 maja, p. 8.
10. Narkowicz, Liliana. ,,Pamiętniki“ Więdziagolskiego z Jaworowa. – Iliustr. // Nasza gazeta. – 1999, 8-4 kwietnia, p. 6.
11. Wędziagolski, Karol. Pamiętniki. Wojna i rewolucja – Kontrrewolucja – Bolsezewicki przewrót – Warszawski epilog. – Londyn, 1987. – 442 p.
12. Wędziagolski, Michał. Jaworowska Atlantyda: [apie Javorovo dvarą]. – Iliustr. // Nasza gazeta. – 1999, 15-21 kwietnia, p. 6, 7.
13. Wędziagolski, Michał. Jaworowska Atlantyda II: [apie Javorovo dvarą]. – Iliustr. // Nasza gazeta. – 1999, 22-28 kwietnia, p. 8, 9.
14. Wędziagolski, Michał. Jaworowska Atlantyda III: [apie Javorovo dvarą]. – Iliustr. // Nasza gazeta. – 1999, 29 kwietnia-5 maja, p. 8, 9.
15. Wędziagolski, Michał. Lata szkolne w Wilnie: [Mykolo Vedziagolskio prisiminimai] – Iliustr. // Nasza gazeta. – 2000, 14-20 grudnia, p. 7, 9, 10.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2017