Laukelyje įrašykite paieškos žodį: ieškomos Vilniaus apskrities vietovės pavadinimą ar ieškomo asmens pavardę. Žodžius (taip pat asmenvardžius) geriau trumpinti. Ieškant informacijos apie miestus, reikia rašyti ir žodį „miestas". Pvz., Šalčininkų miestas, Trakų miestas ir t. t.

Pasirinkite, ar norite ieškoti vietovės  ar asmens visoje svetainėje, ar tik vienoje iš jos dalių. Jeigu pasirinksite vieną dalį, rezultatų sąraše gausite nuorodas tik į tos dalies informaciją.

Iškrentančiame meniu pasirinkite vieną Personalijos kategoriją, pvz., „Garbės piliečiai", „Įvairūs nominantai"  ar kt. Taip pat būtina pasirinkti vietovę, o tada - konkrečią nominaciją, pvz., „Vilniaus garso" premija, „Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija" ar kt.

Vilnija – šis kraštas praeityje buvo lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės lopšys, lietuvybės, baltų kultūros židinys. Archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad Vilnijos gyventojai gali būti patys pirmieji Lietuvos gyventojai. Būdama rytiniame Lietuvos etnografinių žemių pakraštyje, Vilnija per daugelį šimtmečių turėjo atlaikyti daug didesnį, nei kitos Lietuvos dalys, kaimynų politinį, ekonominį ir religinį spaudimą, neretai jų priespaudą ir netgi terorą. Šioje Lietuvos dalyje yra svarbiausi valstybės centrai, trys senosios sostinės – Vilnius, Trakai, Kernavė. Kraštas garsėja istoriniu palikimu, vertingais kultūros, meno ir archeologijos paminklais. Savita ir spalvinga šio krašto vietovių gamta: tapybiški miškai, Neries vingiai, nemaža ežerų. Svarbiausias šio krašto turtas – jo žmonės, kraštui nusipelnę amžininkai ir praeityje garsios, į šalies istoriją įėjusios asmenybės.