Laukelyje įrašykite paieškos žodį: ieškomos Vilniaus apskrities vietovės pavadinimą ar ieškomo asmens pavardę. Žodžius (taip pat asmenvardžius) geriau trumpinti. Ieškant informacijos apie miestus, reikia rašyti ir žodį „miestas". Pvz., Šalčininkų miestas, Trakų miestas ir t. t.

Pasirinkite, ar norite ieškoti vietovės  ar asmens visoje svetainėje, ar tik vienoje iš jos dalių. Jeigu pasirinksite vieną dalį, rezultatų sąraše gausite nuorodas tik į tos dalies informaciją.

Iškrentančiame meniu pasirinkite vieną Personalijos kategoriją, pvz., „Garbės piliečiai", „Įvairūs nominantai"  ar kt. Taip pat būtina pasirinkti vietovę, o tada - konkrečią nominaciją, pvz., „Vilniaus garso" premija, „Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija" ar kt.