Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau

Apdovanojimas Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliu

Barboros Radvilaitės medalis (dail. Petras Repšys)

Barboros Radvilaitės medalis (dail. Petras Repšys)

Apdovanojimo Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliais steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 137 buvo patvirtinti apdovanojimo Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliais nuostatai.

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto apdovanojimu pagerbiami labiausiai Vilniui nusipelnę žmonės. Barboros Radvilaitės medaliu (dail. Petras Repšys) apdovanojamos moterys, Žygimanto Augusto medaliu – vyrai. Abu medaliai yra lygiaverčiai. Apdovanojamas asmuo gauna medalį ir jį patvirtinančius dokumentus.

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliais apdovanotų asmenų sąrašas.