Gerviškių seniūnija

Gerviškių seniūnija yra Šalčininkų rajono pietuose, nuo Šalčininkų nutolusi 14 km. Seniūnijai priklauso 31 kaimas. Didžiausios gyvenvietės: Čiužiakampis, Gerviškės, Gudeliai, Didžiosios Sėlos, Kaniūkai, Poškiškės, Tribonys [2, 3].

Gerviškių seniūnijos plotas – 184 km². Čia gyvena 2192 gyventojų [5, 8].

Gerviškių seniūnijos teritorijoje yra Valstybės saugomų objektų: Kaniūkų pilkapynas, gamtos paveldo objektai – Kaniūkų ir Cegelnios akmenys [2, 10]. Tribonyse, ant Šalčios intako Šventės arba Svinės upelio, įrengti Šalčininkų žuvininkystės ūkio tvenkiniai. Jie išsidėstę abiejose kelio pusėse, važiuojant iš Šalčininkų į Gerviškės. Tvenkiniai labai svarbūs paukščių perėjimui ir migracijoms. Juose ir artimiausiose apylinkėse užregistruotos 122 paukščių rūšys. 17 rūšių įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Tvenkiniai yra vertingi ir herpetologiniu požiūriu, čia randama rūšies išlikimui Lietuvoje svarbi raudonpilvės kūmutės populiacijos dalis. Ties Kaniūkais – Gerviškėmis nemelioruotas, mažai žmogaus veiklos paliestas Šalčios slėnis, kuriam būdinga natūralios gamtos aplinka. Ties Gerviškėmis rastos 198 augalų rūšys [7].Seniūnijoje yra aerodromas, Stasylų kaime geležinkelio stotis, Pasienio tarnyba, keletas girininkijų, trys medicinos ambulatorijos, laisvalaikio salė, Senelių globos namai, Savarankiško gyvenimo namai, Čiūžiakampio pagrindinė mokykla, pradinė mokykla dėstomąja lietuvių kalba, Tribonių kaime pradinių klasių skyrius, priklausantis Jano Sniadeckio gimnazijai [4, 5, 12]. Seniūnijos teritorijoje veikia keturi Šalčininkų savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialai: Gerviškių, Tribonių, Didžiųjų Sėlų, Čiužakampio bibliotekos.

Seniūnijos centras – Gerviškių kaimas, esantis 12 km nuo Šalčininkų. Pro kaimelį vingiuoja Šalčios upė [3].

Čia gyvena 179 gyventojai [8].

Vitalija Kalvelienė

Kalvelienė, Vitalija. Gervele išskrisiu, gervelės ilgesiu išgydysiu : [leidinys apie Gerviškių kaimą]. – Vilnius. – 2000. Knygos viršelis

Gerviškių kaime veikia medicinos punktas, Visinčios girininkija, ikimokyklinė grupė, parduotuvės [11, 12]. Kaime yra įrengtas tvenkinys. Nuo Rūdninkų girios kaimą skiria pievos. Netoli Gerviškių eina kelias į Rūdninkų girią [1]. 

Senieji gyventojai pasakoja, kad prie kaimo anksčiau buvę daug balų, kur atskrisdavo gervės, todėl kaimas pavadintas Gerviškėmis [13].

Pirmą kartą Gerviškių vardas paminėtas 1692 m. [13]. Remiantis bažnytinių metrikų dokumentais, Gerviškės priklausė Lydos dekanatui, vėliau Butrimonių parapijai [6].
Sovietmečiu buvo apylinkės centras, „Spalio“ kolūkio centrinė gyvenvietė [1].

1990 m. netoli Gerviškių, prie Šalčininkų – Eišiškių plento, iškilo vienas pirmųjų Lietuvoje Atgimimo kryžius [2, 6]. Kaniūkų gyvenvietėje pastatytas kryžius Antrojo pasaulinio karo metu kaimo nužudytiems gyventojams atminti. Gumbos kaime pastatytas paminklas nužudytiems Gumbos kaimo gyventojams [3, 5].

Vitalijos Kalvelienės knygoje „Gervele išskrisiu, gervelės ilgesiu išgydysiu“ yra surinkta vietinių gyventojų pasakojimų, legendų, dainų apie Gerviškes [6].

Gerviškių biblioteka veikia nuo 1960 metų [9]. 

Literatūra ir šaltiniai

 1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčininkų apylinkėse: [apie Gerviškes, p. 184] // Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992. – P. 183-192.
 2. Gerviškių seniūnija. – Iliustr. // Šalčininkų kraštas = Ziemia Solecznicka = Šalčininkai land: informacinis leidinys. – Vilnius, 2000. – P. 22.
 3. Gerviškių seniūnija = Gmina Gierwiszki. – Iliustr. // Šalčininkų kraštas = Ziemia Solecznicka: [fotoalbumas]. – Vilnius, 2006. – P. 166-175.
 4. Gerviškių seniūnija. – Iliustr., žml. // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 242, 243.
 5. Gerviškių seniūnija. Šalčininkų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą: <http://www.salcininkai.lt/lit/Gervikiu-seniunija/252 >.
 6. Kalvelienė, Vitalija. Gervele išskrisiu, gervelės ilgesiu išgydysiu: [leidinys apie Gerviškių kaimą]. – Vilnius. – 2000. – 32 p.: iliustr.
 7. Lietuvos gamtinė įvairovė: Šalčininkų rajonas. – Vilnius, 1998, p. 18-23.
 8. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Gerviškių seniūnija, p. 276] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274-280; Prieiga per internetą: < http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519 >.
 9. Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Gerviškių kaimo filialas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą: < http://salcininkuvb.lt/lt/apie-mus1/filialai/177-gerviskiu-biblioteka >.
 10. Šalčininkų savivaldybė. – Iliustr. // Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos. – Kaunas, 2004. – P. 201.
 11. Žilinskienė, Nijolė. Gerviškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 615.
 12. Gierwiszki. Soleczniki.pl [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą:<http://www.soleczniki.pl/gierwiszki>.
 13. Machulak, Mieczysław. Gerwiszki (lit. Gerviškės). Gerviškių seniūnija // Machulak, Mieczysław. W stronę Solecznik. Turystycznym szlakiem po rejonie Solecznickim. – Krosno, 2007. – P. 164-177.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2010