Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau

Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija

2003 metais Vilniaus apskrities trišalėje taryboje kilo mintis pagerbti regiono žmones, pasiekusius geriausių rezultatų įvairiose veiklos srityse.
Vilniaus regiono plėtros tarybos 2003 m. kovo 7 d.  posėdyje buvo patvirtinti šių asmenų visuomeninio vertinimo nuostatai. Vėliau nominacijos skyrimo tvarka buvo peržiūrėta, suderinta, ir Vilniaus regiono plėtros tarybos 2008 09 09 posėdyje patvirtinti Asmenų, labiausiai spartinančių Vilniaus apskrities (regiono) socialinę – ekonominę plėtrą, visuomeninio vertinimo nuostatai. Sudaryta kandidato teikimo anketa, parengta kandidatų vertinimo lentelė. Nustatytos kandidatų Kunigaikščio Gedimino nominacijai vertinimo kryptys:
1. Žmogiškojo kapitalo ugdymas.
2. Visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymas.
3. Finansinio – gamybinio kapitalo ugdymas.
4. Socialinės infrastruktūros vystymas. 
 

Mariaus Grušo sukurtos bronzinės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūrėlės

Mariaus Grušo sukurtos bronzinės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūrėlės

Nominantai pasveikinami ir apdovanojami šventinėse iškilmėse, kurios vyksta kasmet vis kituose rūmuose. Nominantams įteikiamas medalis arba statulėlė.
2008 m. nustatyta, kad pirmojo laipsnio nominacija įvertinti asmenys apdovanojami Kunigaikščio Gedimino statulėle ir diplomu, antrojo laipsnio – sidabriniu medaliu su Kunigaikščio Gedimino bareljefu ir diplomu, trečiojo laipsnio – bronzos medaliu su Kunigaikščio Gedimino bareljefu ir diplomu. Kasmet įteikiama iki 24 nominacijų.
2003 m. Taikomosios dailės muziejuje įteikti trijų laipsnių Didžiojo Lietuvos kunigaikščio medaliai, kuriuos sukūrė dailininkė Taibė Chait, nukaldino Lietuvos monetų kalykla.
2004 m. Trakų pilies didžiojoje menėje nominantai buvo apdovanoti unikaliais medaliais: vienoje jų pusėje pavaizduotas Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, kitoje – Vilniaus apskrities simbolika (sidabro medalis ir diplomas- pirmojo laipsnio nominacija; antrojo laipsnio- bronzos medalis bei diplomas; keramikos medalis bei diplomas – trečiojo laipsnio nominacija).
2005 m. Verkių rūmuose nominantai buvo apdovanoti menininko Mariaus Grušo sukurtomis bronzinėmis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūrėlėmis (aukščiausio, pirmo laipsnio nominacija) arba medaliu bei padėkos raštu.
2006 m. apdovanojimai vyko Rotušėje.
2007 m. nominacijos įteiktos Verkių rūmuose.
2008 m. apdovanojimo iškilmės vyko Taujėnų dvare (Ukmergės r.).
2009 m. apdovanojimai įteikti Šv. Kotrynos bažnyčioje.
                 
Literatūra ir šaltiniai:
 
1. Didžiojo Kunigaikščio Gedimino nominacijos: jau penkti metai, kai Vilniaus apskrities viršininko administracija įteikia apdovanojimus nusipelniusiems apskrities žmonėms už pasiekimus socialinėje-ekonominėje veikloje // Credo. – 2008, vasaris (Nr. 3), p. 6; Prieiga per internetą:
 < http://www.kasyrakas.lt/images/banners/credo_2008_vasaris.pdf >.
2. Dubovičienė, Irma. Rotušėje pagerbti apskrities iškiliausieji. – Iliustr.  // Valstiečių laikraštis. – 2006, gruod. 19, p. 5.
3. Giriūnas, Vytenis. Apdovanoti Vilniaus apskrities geriausieji. – Iliustr.  // Respublika. – 2006, gruod. 15, p. 12.
4. Įteiktos Gedimino nominacijos // Respublika. – 2006, gruod. 14, p. 4.
5. Kunigaikščio Gedimino apdovanojimai. Vilniaus apskrities viršininko administracija [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2009- 03- 10]. Prieiga per internetą:
<http://www.apskritis.lt/ava/content/news.jsp;jsessionid=74D6FCE07722DB033897C93F57FB85F8?docLocator=69AFD378B0C111DDAB66746164617373 >.
6. Micevičiūtė, Gintarė. Garbingi svečiai kelią į Verkių rūmus atsekė pagal žvakes. – Iliustr.  // Lietuvos rytas. – 2005, gruod. 16, priedas „Sostinė“, p. 8.
7. Milieškienė, Aldona. Tarp Vilniaus regiono Metų žmonių – ir neįgalieji. – Iliustr.  // Bičiulystė. – 2006, gruod. 21-31(Nr. 50), p. 2.
8. Nusipelniusiems apskrities žmonėms – įvertinimai. – Iliustr.  // Lietuvos rytas. – 2007, gruod. 15, priedas „Sostinė“, p. 6.
9. Remeikis, Antanas. Vilniaus apskritis pagerbė savo darbštuolius. – Iliustr.  // Valstiečių laikraštis. – 2005, gruod. 24, p. 12.
10. Skaržinskas, Česlovas. Vilniaus apskričiai nusipelniusiems žmonėms – unikalūs medaliai. – Iliustr.  // Valstiečių laikraštis. – 2004, gruod. 14, p. 5.
11. Spraunius, Arūnas. Įteikti Didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliai. – Iliustr.  // Valstiečių laikraštis. – 2003, gruod. 16, p. 8.
 
Parengė: Zita Tiukšienė (VAVB), 2009                   

Vilniaus apskrities Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijomis apdovanotųjų asmenų sąrašas.